PRECIZARE

Adept al egalității de șanse, din spirit echitabil necesar oricărei forme de competiție, pentru câștigul public, corect și real, atît în cunoașterea candidaților și proiectele electorale ale acestora cât și…