VASILE DIACONU – PRIMAR AL MUNICIPIULUI TECUCI “PROBLEMELE ORAŞULUI CER SOLUŢII”

“Administrarea unui oraş, şi a unei comunităţi, de dimensiunile şi specificul Tecuciului, presupune o cunoaştere îndelungată, atentă şi prealabilă, de dinainte, a problemelor generale şi particulare ale oraşului nostru. Cu experienţa dobândită în cei 8 ani de prezenţa activa şi directă în actul administrativ şi participarea responsabilă şi asumată în calitatea de consilier local am ajuns în cea mai optimă etapă de dezvoltare şi pregătire pentru a prelua, serios şi dedicat, în folosul şi interesul larg al tecucenilor, administraţia Tecuciului. Alături şi împreună cu o echipă bine pregătită, matură şi echilibrată, corectă şi experimentată, care acoperă performant toate domeniile şi specialităţile sociale şi profesionale, am identificat principalele probleme ale oraşului, am selectat priorităţile acestuia, am inventariat aproape toate celelalte probleme şi am găsit soluţiile optime, practice şi resursele legale pentru concretizarea lor. Alături de dvs. şi cu sprijinul dvs., doar împreună, putem să reconstruim oraşul!”

Vasile Diaconu

 

PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI ADMINISTRATIV

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

– Transparenţa actului de administraţie publică prin informarea onestă şi periodică a cetăţenilor  .

– Desfiinţarea barierelor dintre cetăţean şi funcţionarul public pentru o Primărie deschisă în slujba cetăţeanului.

– Redarea către oameni, a instituţiei audienţei la Primar, ca modalitate corectă şi necesară prin care cetăţenii comunica cu primarul.

INFRASTRUCTURA

– Asfaltarea drumurilor din Tecuci, reabi-litarea trotuarelor, asfaltarea cu prioritate a căilor de acces cu importanţa în cartier, în ritmul de cel puţin o stradă pe an în fiecare cartier, zona rezidenţială (de locuinţe) a oraşului.

– Reabilitatea cu prioritate a str. Ştefan cel Mare, a Bulevardului Victoriei, a str. Libertăţii

– Crearea de locuri noi de parcare şi o resistematizare a celor existente.

– Reabilitarea aleilor şi spaţiilor inter-blocuri

– Ajutor concret şi cu facilităţi acordate de Primărie în favoarea oamenilor pentru branşamentele la reţeaua de apă şi canalizare.

– Atragerea de fonduri europene pentru o Centură de Sud-Est (Inel Zona Industriala-Rates).

EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ

– Modernizarea şcolilor tecucene, cu prioritate a şcolii vechi Dimitrie Sturdza, a grădiniţei din curte.

– Finalizarea lucrărilor la bazinul olimpic, reamenajarea funcţională a Stadionului Municipal, edificarea unui cinematograf modern (chiar în clădirea în care a şi funcţionat).

– Reamenajarea funcţională şi introdu-cerea în circuit cultural a Teatrului de Vară

– ridicarea gradului de abilitare şi reabilitare a Spitalului Municipal, a Spitalului pentru Copii, a Policlinicii, crearea unei unităţi primiri urgenţe (Triaj), dotată eficient şi modern.

FISCALITATE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

– Reducerea taxei de habitat

– Acordarea de scutiri sau reduceri fiscale tuturor tecucenilor în conformitate strictă cu legea, conform Codului Fiscal ART 456, ALINIATUL 2, LITERA K) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţara ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

Consiliul Local poate acorda scutiri sau reduceri, în baza articolelor sus-citate, având criteriul de pauperitate (sărăcie), tuturor tecucenilor care îndeplinesc condiţiile legale, iar eu consider, cu prioritate, că este de datoria mea să promovez, începând cu anul fiscal 2017, aceste măsuri în avantajul concetăţenilor mei promovând o politică administrativ-fiscala simplificată şi uşoară pentru contribuabil

– Pentru cetăţenii tecuceni care deţin terenuri în zone degradate (Cernicari, Satu-Nou, Bălcescu, etc.), în baza ART 464, ALINIAT 2, LITERA J din Codul Fiscal, respectiv

  1. J) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora

Voi promova personal hotărâre de consiliu local, începând cu anul fiscal 2017, de scutire fiscală a tuturor proprietarilor care îndeplinesc condiţiile legii.

MEDIU DE AFACERI

– Mediu de afaceri deschis, dedicat oamenilor de afaceri tecuceni, cu licitaţii corecte şi cu respectarea normelor legale.

– Relansarea platformelor de producţie din Zona Industrială, pentru crearea de noi locuri de muncă (ex. Fosta IRA Tecuci, deţinătoare a unui bloc administrativ funcţional, apă, curent, centrală de gaz, transformator 3x1800kva, situat lângă centura de Sud-Vest, lângă linia ferată, atragerea de investitori şi entităţi econo-mice în parteneriat public-privat

Parc industrial pe o parte din cele 25 de ha (fostele unităţi militare), o suprafaţă importanta va fi alocată pentru construirea unor locuinte destinate famiiliilor tinere.

– Reamenajarea albiei minore a Tecucelului (pentru crearea de noi locuri de muncă)

– Soluţii reale pentru groapa de gunoi (cu fonduri europene, cu investiţii atrase) pentru tehnologizarea celor peste 600.000 tone de gunoi, în sursa de energie alternativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.